Disclaimer

Alle informatie die door Rijnaert Administraties en Belastingadvies gecommuniceerd wordt, is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de websites, de e-mail nieuwsbrieven en alle overige uitingen.

Rijnaert Administraties en Belastingadvies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit Rijnaert Administraties en Belastingadvies worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website.

Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.